Regulamin boiska "Orlik"

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2020
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 07 lipca 2020 r.

Regulamin boiska wielofunkcyjnego "Orlik"

 1. Właścicielem boiska wielofunkcyjnego „ORLIK” w Straszynie jest Gmina Pruszcz Gdański, zaś zarządcą jest Ośrodek Sportu Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie.
 2. Boisko wielofunkcyjne czynne jestprzez 7 dni w tygodniu w godzinach funkcjonowania obiektów sportowych.
 3. Obiekt dostępny jestdla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz klubów sportowych.
 4. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego jest bezpłatne.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do bezwzględnego podporzadkowania się zaleceniom i nakazom wynikającym z zapisów Regulaminu oraz przestrzegania przepisów ppoż i BHP.
 6. Administrator obiektu ma prawo i obowiązek wyprosić osoby nieprzestrzegające zaleceń oraz zasad regulaminu boiska.
 7. Boisko wielofunkcyjne Orlik jest przeznaczone do uprawiania różnych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych do których zostało odpowiednio przygotowane i wyposażone.
 8. Osoby przebywające na terenie obiektu powinny dbać o wszystkie urządzenia i wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem.
 9. Grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektu na zasadach określonych przez zarządcę po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.
 10. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektów tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 11. Kluby sportowe oraz inne grupy zorganizowane ustalają harmonogram korzystania z boiska bezpośrednio z administratorem obiektu.
 12. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej opiekun lub opiekun grupy.
 13. Administrator nie odpowiada za rzeczy osobiste osób przebywających na obiekcie.
 14. Obuwie używane na boisku musi posiadać miękką podeszwę. Zalecane są buty halowe.
 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz zażywania środków odurzających,
  2. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców lekkoatletycznych,
  3. wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren obiektu,
  4. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower, motorower, rolki itp.,
  5. używania wulgarnego słownictwa,
  6. spożywania jedzenia, gum do żucia itp.
  7. pozostawiania śmieci w miejscu do tego nie przeznaczonym,
  8. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.
  9. przestawiania wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie boiska i wyciąganie ich mocowań.
  10. wieszania, wchodzenia na bramki i ogrodzenie.
 16. Osoby nie przestrzegające bezpieczeństwa i porządku na obiekcie sportowym będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 17. Zarządcanie odpowiada za wypadki na obiekcie zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania powyższego regulaminu.
 18. Zarządca zastrzega sobie możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji lub ze względu na złe warunki atmosferyczne.
 19. Zarządca obiektu ma prawo i obowiązek wyprosić osoby nieprzestrzegające zaleceń oraz zasad regulaminu boiska.
 20. Korzystający są zobowiązani do zgłaszania wszystkich zauważonych nieprawidłowościach dotyczących obiektu i zawiadomić Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański: tel. 693 034 494, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.