Cennik

Stawki cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański w Łęgowie.

Przystań kajakowa w Juszkowie

Strefa Basenowa 1 godz.

L.p.

Pozycja

Wysokość stawki w złotych

(brutto)

1

Rower wodny (najem)

15 zł/godz.

2

Kajak (najem)

10 zł/godz.

Stanica wodna w Wiślince

Strefa Basenowa 1 godz.

L.p.

Pozycja

Wysokość stawki w złotych

(brutto)

1

Postój za jednostkę (do 2 godz.)

Bezpłatnie*

2

Postój za jednostkę (powyżej 2 godz.)

25 zł/doba**

(doba liczona od momentu przybicia do nabrzeża)

3

Postój za jednostkę

400 zł/m-c**

4

Postój za jednostkę

300 zł/m-c**

(przy opłacie za cały sezon z góry)

* bez dostępu do wody i energii elektrycznej

**bez dostępu do wody

Boisko trawiaste z zapleczem i oświetleniem - Rusocin

Strefa Basenowa 1 godz.

L.p.

Pozycja

Wysokość stawki w złotych (brutto)

Mecz

Trening/zajęcia

1

Płyta boiska z zapleczem i oświetleniem (użytkownicy wymienieni w pkt 1-3)

10 zł

5 zł/godz.

2

Płyta boiska z zapleczem bez oświetlenia (użytkownicy wymienieni w pkt 1-3)

10 zł

5 zł/godz.

3

Płyta boiska z zapleczem i oświetleniem (użytkownicy wymienieni w pkt 4

450 zł

150 zł/godz.

4

Płyta boiska z zapleczem bez oświetlenia (użytkownicy wymienieni w pkt 4

350 zł

100 zł/godz.

Boisko wielofunkcyjne (tartanowe) - Juszkowo, Rokitnica, Żukczyn

Strefa Basenowa 1 godz.

L.p.

Pozycja

Wysokość stawki w złotych (brutto)

1

Płyta boiska (użytkownicy wymienieni w pkt 1-3)

5 zł/godz.

2

Płyta boiska (użytkownicy wymienieni w pkt 4

50 zł/godz.

Boisko trawiaste bez zaplecza i oświetlenia (pozostałe boiska)

Strefa Basenowa 1 godz.

L.p.

Pozycja

Wysokość stawki w złotych (brutto)

Mecz

Trening/zajęcia

1

Płyta boiska (użytkownicy wymienieni w pkt 1-3)

5 zł

3 zł/godz.

2

Płyta boiska (użytkownicy wymienieni w pkt 4

150 zł

40 zł/godz.

Użytkownicy:

  1. Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych - należy rozumieć organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, których statut lub inny dokument uwzględnia w podmiocie działalności, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
  2. Służby mundurowe: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Gminna i inne służby mundurowe.
  3. Szkoły publiczne nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Pruszcz Gdański i niepubliczne (podstawowe i średnie organizujące zajęcia z zakresu wychowania fizycznego).
  4. Pozostali, w tym stowarzyszenia sportowe i inne podmioty gospodarcze.