Dyrektor OSiR z pracami plastycznymi

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Poznaliśmy laureatów konkursu plastycznego pt. "Moje wymarzone ferie sportowe".
Przypomnijmy, że warunkiem przystąpienia do konkursu było przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu związanego ze sportem podczas ferii. Uczestnikami wyzwania mogły być dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz Gdański w wieku od 5 do 15 lat. Każdy z przystępujących miał za zadanie przygotować pracę w formacie A3 lub A4 dowolną techniką. Autor projektu sam decydował o treści hasła umieszczonego na plakacie. Konkurs miał na celu kształtowanie i promocje zdrowego stylu życia oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej najmłodszych połączonej z pasją do sportu.
 
Z pośród wielu nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała takie, które pomysłem i wykonaniem najbardziej przykuły swoją uwagę. Zwycięzcy w danych kategoriach wiekowych otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez nasz ośrodek.