Plakat boiska w Juszkowie

Grant na modernizację boiska

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał pozytywną decyzję przyznającą dotację w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Idea "WzMOCnij swoje otoczenie" to ogólnopolska inicjatywa organizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A, w ramach której wyłaniane są najlepsze projekty społeczne związane z rozwojem lokalnej przestrzeni publicznej mieszkańców gmin i powiatów. Nagrodą w programie są granty w kwocie do 20 000 zł, które w całości mają być przeznaczone na realizację projektów wywierających pozytywny wpływ na życie mieszkańców.
 
Ośrodek Sportu zgłaszjąc koncept w tematyce AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA otrzymał maksymalną kwotę dofinansowania, która przeznaczona zostanie na modernizację boiska do siatkówki plażowej w Centrum Rekreacji w Juszkowie (ul. Sportowa). 
 

Szczegóły programu: https://wzmocnijotoczenie.pl/